Klachtenprocedure

U kunt uw brief onder vermelding van uw dossiernummer richten aan:

deqt B.V.

Henri Wijnmalenweg 5

5657 EP Eindhoven

Als u uw klacht via e-mail wilt toesturen gebruikt u het emailadres dossier@deqt.nl

Hoe behandelen wij uw klacht? 

deqt stuurt u binnen 5 dagen na ontvangst van uw klacht een ontvangstbevestiging. In deze bevestiging geven wij aan dat u binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van ons ontvangt. Als deze 15 werkdagen niet haalbaar zijn, berichten wij u hier schriftelijk over.