• Geautomatiseerd aanmaningscyclus.
 • Respectvol, maar wel volhardend om met debiteur een betaal afspraak te maken.
 • Voor vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 1000,-
 • Persoonlijk contact zorgt voor betere afspraken en inning

After incasso traject

Voor vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 1000,-, waarbij het incassotraject is afgesloten zonder het gewenste resultaat en zonder vonnis. In ons after incasso traject gebruiken wij  geautomatiseerde aanmaningscyclus om contact te zoeken en te houden met de debiteur. Is er sprake van een match? Dan gaan wij direct over tot het afspreken van een (deel)betaling of betalingsregeling.

 • Voor vorderingen met een hoofdsom van minimaal € 1000,- en waarbij sprake van zijn van perspectief op langere termijn.
 • Monitoring van de vorderingen en de debiteur.
 • Zodra er aanleiding is tot vervolgacties, wordt het actieve incassotraject direct opgestart.
 • Met ons bucketsysteem en de data gedreven aanpak houden we continu ons oog op de debiteur.
 • Maximale looptijd van 20 jaar na datum van het vonnis (wanneer er sprake is van een vonnis bij de start van het nazorgtraject)

Nazorg / schuldbewaking

Voor vorderingen met een hoofdsom van meer dan € 1000,-, waarbij het actieve incassotraject afgesloten is en waarbij er redelijkerwijs sprake kan zijn van een perspectief op langere termijn. De vorderingen worden continu gemonitord. Is er, na periodieke aanmaningen, adres- en/of verhaalsonderzoeken en/of debiteurenbezoek, aanleiding om de actieve incasso weer op te starten, doen wij dat direct.

 • Wij bieden een tweede kans voor vorderingen én voor de debiteur.
 • Wij voegen de vorderingen toe aan ons Bucket systeem om data gedreven onderzoek te doen.
 • Interesse naar ons Bucket systeem? We geven graag een presentatie op locatie.
 • Meer weten over tarieven of de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.
 • Achter iedere debiteur schuilt een verhaal, wij luisteren en hebben oog voor de situatie

Second placement

Voor grote aantallen vorderingen, ongeacht de hoogte van de hoofdsom, zetten wij ons graag in. Ons Bucket systeem is ingericht voor enkele vorderingen, maar zeker ook voor grotere aantallen. Graag gaan wij het gesprek aan om de voorwaarden en tarieven te bespreken.