deqt richt zich volledig op de zorg voor oudere vorderingen.

Wij helpen u met het innen van rekeningen die al geruime tijd niet betaald zijn. Met onze heldere en rechtvaardige aanpak en laagdrempelige communicatie proberen wij om alle rekeningen alsnog betaald te krijgen.

Wat wij doen

Het kan gebeuren dat rekeningen onbetaald blijven. Daar kunnen allerlei redenen aan ten grondslag liggen. Het innen van oude, openstaande rekeningen kosten bedrijven daarom onnodig veel tijd en dus geld. deqt helpt met het efficiënt en effectief innen van juist deze facturen. Wij proberen via alle kanalen met de debiteur in contact te komen om een oplossing te vinden en de rekening alsnog betaald te krijgen.

Ons uitgangspunt is dat openstaande rekeningen betaald moeten worden, want u heeft immers er ook een product of dienst voor geleverd! Dat is eerlijk toch?

Helaas lukt het particulieren of bedrijven niet altijd om aan deze verplichting te voldoen. Soms is er al een paar jaar overheen gegaan en is de factuur nog steeds niet betaald. deqt doet er alles aan om met de debiteur in contact te komen om de betaling te realiseren.

Data Driven Incasso

Bij binnenkomst van een dossier kijken wij naar de verhaal mogelijkheid bij de debiteur.

We schieten niet met hagel, maar gaan doelgericht te werk. Zo stellen we via proactief dataonderzoek alles in het werk om van een matig/middelmatig dossier een kansrijk dossier te maken. Daarom maken wij van elk dossier dat wij gaan behandelen een data gedreven analyse. Wij brengen in kaart of er eerder betaald is, of er juridische grondslagen zijn, of de debiteur in de schuldsanering of onder bewindvoering zit. Elke dossier is uniek, elke debiteur is uniek. Onze aanpak van het dossier passen wij aan op de debiteur en opdrachtgever.

Lees meer

Datastrategie

We blijven onderzoek doen naar de debiteur en het profiel verrijken.

Door pro actief data onderzoek kan het profiel van de debiteur verrijkt worden en daarmee naar kansrijk gaan en kan het herincasso traject opgestart worden.

Lees meer

Ons platform

Wij maken gebruik van een speciaal voor ons ontwikkeld platform, waarmee wij pro-actief data onderzoek kunnen doen naar jouw debiteur. Zo proberen én kunnen wij altijd de onderste steen boven te krijgen. Ons onderzoek is volledig gedreven op basis van data, zowel uit openbare bronnen als niet openbare bronnen. Wanneer er tijdens dit onderzoek een match is, zullen wij alles doen om ervoor te zorgen dat de facturen betaald worden.

    • We blijven altijd op zoek naar de debiteur.
    • Alle gegevens worden AVG Proof verwerkt.
    • We hebben altijd oog voor de situatie van de debiteur.
    • Maandelijks rapportages op maat.